Mitsubishi Motors Vietnam

Header

Đặt lịch dịch vụ

1. Nhập thông tin cá nhân

2. Chọn loại dịch vụ

3. Chọn nhà phân phối

Vui lòng chọn nhà phân phối và ngày trước khi chọn giờ đặt lịch

Điều kiện & đIều khoản về chính sách bảo mật*

• Tôi đã đọc và chấp thuận các Điều kiện & Điều khoản về Chính sách bảo mật.

Vui lòng xác nhận lại thông tin

Họ và tên
Nguyễn Xuân Hưng
Địa chỉ Email
Số điện thoại
0969789097
Mẫu xe
Outlander
Biển số xe
123
Dịch vụ
Dịch vụ khác / Other Services
Nhà phân phối
VIG An Giang
Ngày đặt lịch
2022-06-10
Giờ đặt lịch
08:45

Cảm ơn Quý khách đã đặt lịch dịch vụ, NPP ủy quyền Mitsubishi Motors Việt Nam sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất!