Tin tuyển dụng

Mitsubishi Quảng Ngãi tuyển dụng

MITSUBISHI QUẢNG NGÃI TUYỂN DỤNG THÁNG 05/2019 👨‍💻👩‍💻
🖊️Nhanh tay đăng ký để trở thành thành viên của Mitsubishi Quảng Ngãi.
🗂️Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
0255. 3727 286.
📲 Đoàn Nương (0968 79 55 56)/Cẩm Tú (0914 16 22 77)
#tuyendung #MitsubishiQuangngai