Sự kiện nổi bật

Test drive tại Thị trấn Châu Ổ – Huyện Bình Sơn – Tỉnh Quảng Ngãi

Thứ 7, ngày 03 tháng 03 năm 2018, Mitsubishi Quảng Ngãi tổ chức lái thử xe Mitsubishi tại thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.